>

Kayıt

Öğrenci Kabul Politikası

Özel Yıldız Teknik Yüksel Göktürk İlkokulu, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okullar statüsündedir. Okullarımızda; eğitim, öğretim, yönetim, görev ve hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliklerindeki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Öğretim dili Türkçe’ dir. Yabancı dil olarak İngilizce ve Fransızca verilmektedir.

Okula Kabul

Kayıtlar YTÜ Okullarının belirlediği kontenjanlar dahilinde kayıt başvurularının kabul ofisine ulaşması ve değerlendirilmesi yoluyla alınır.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için anasınıfı, 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıf için kontenjanlar açık olup asil kontenjan ilanı belirlenir.  Kayıt başvuruları yapılırken aşağıdaki tabloya uygun olan doğum tarihleri sağlanmalıdır.

4+ YAŞ (anasınıfı) 1 Ekim 2019- 30 Eylül 2020
5+ YAŞ (anasınıfı) 1 Ekim 2018- 30 Eylül 2019
1 SINIF 30 Eylül 2018 ve öncesi doğanlar
2 SINIF 1. sınıfı tamamlamış öğrenciler
3 SINIF 2. sınıfı tamamlamış öğrenciler

Web sayfamız üzerinden kayıt başvurusu formu doldurulur ve bunun üzerine kayıt kabul ofisi öğrenci velisi ile iletişime geçer.

Kayıt başvurusunda bulunan öğrencilerin aileleri tanışma görüşmelerine davet edilirler. Tanışma görüşmelerinde yürütülen rehberlik değerlendirmeleri ile anasınıfı, 1. sınıf, 2. sınıf ve 3. sınıflara öğrenci kabulü için çocuğun merkeze alındığı bir karara varılır. Okulun akademik programı ve öğrencinin özelliklerinin uyum içinde olması gerekmektedir. 

Başvurulan sınıflarda kontenjan olmaması durumunda, mevcut öğrencilerin kayıt yenileme süreçlerinin bitiminde güncel durumla ilgili veliler bilgilendirilirler.
Eğitim ve öğretim dönemi başladıktan sonra yurt dışından ve şehir dışından taşınma durumları gibi özel durumlar değerlendirilerek öğrenci kabul edilebilir. 

NAKİL

Okullarımız ara sınıflara kontenjanlar dahilinde öğrenci kabul etmektedir. 
İlkokul için ara sınıf kayıt başvurularında tanışma görüşmelerine rehberlik birimine ek olarak sınıf öğretmenleri ve İngilizce öğretmenleri de değerlendirmeleri ile dahil olurlar. Sınırlı sayıdaki ara sınıf kontenjanları için öğrencilerin akademik alt yapısı önem taşır. Gerek görülürse geçmiş karne ve raporlar ile önceki öğretmen ve okulların referans mektupları istenebilir.

YABANCI ÖĞRENCİLER

Okulumuza kayıt yaptıracak olan yabancı öğrencilerde usulüne uygun pasaport ve öğrenim vizesi almış olmaları şartı aranır. Ülkesi belli olmayan veya sığınmacı/mülteci durumundaki yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Bu durumda olanların emniyet makamlarınca verilmiş en az altı ay süreli ikamet izinleri yeterli görülerek kayıt esaslarına göre kayıtları yapılır. Türkiye’de çalışma ve ikametlerine izin verilen yabancıların çocuklarından öğrenim vizesi istenmez. Ancak, anne, baba veya vasisinin çalışma izni aldığını veya en az altı ay ikamet izinlerinin bulunduğunu belgelendirmeleri gerekir. Türkiye’deki yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görevli personelin çocuklarının kayıtları için usulüne uygun pasaport almış olmaları şartı aranır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin ve bunların çocuklarının kayıtları yapılır.

Öğrencilerin, MEB müfredatını takip etme zorunluluklarından dolayı bazı dersleri Türkçe görecekleri için bu dile hâkim olmaları önemlidir. Ara sınıf yurt dışı kayıtlarında ailelerin süreçlere ek olarak denklik belgelerini sunmaları beklenir. 

BURS

YTÜ Okulları anasınıfı ve ilkokul kademelerinde başarı bursu değerlendirmesi yoktur. (Ortaokul ve lise başvuruları ile ilgili olarak ilerleyen zamanlarda yayınlanacak burs prosedürleri geçerli olacaktır. İhtiyaca bağlı burs başvuruları için YTÜ Okulları Burs Komisyonu gerekli süreçleri yürütür.)

KAYIT İPTALİ

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başlamadan kayıtların iptal edilmesi durumunda, kayıt ücretinden %10 kesinti yapılır. Öğretim yılı başladıktan sonra kayıtların iptal edilmesi durumunda ise %10 kesinti yapılır ve öğrencinin okula devam ettiği gün sayısının bedeli tahsil edilir.

AÇIKLAMALAR

KDV oranı yürürlükte bulunan mevzuat gereği %10 olarak hesaplanır. (Bu oranda devletin ileride yapacağı artış ve indirimlerin yasanın yürürlük tarihinden itibaren ücretlere yansıtılması zorunludur.)

Yıldız Teknik Üniversitesi akademik ve idari personelinin kendi çocukları için ilan edilen eğitim ve öğretim ücreti üzerinden %60 indirim uygulanır.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının kendi çocukları için ilan edilen eğitim ve öğretim ücreti üzerinden %40 indirim uygulanır.

Yıldız Teknopark çatısı altında yer alan şirketlerde çalışan tüm personelin kendi çocukları için ilan edilen eğitim ve öğretim ücreti üzerinden %40 indirim uygulanır.

Diğer üniversitelerde görevli tüm akademisyenlerle, resmi ya da özel okul fark etmeksizin okullarda görev yapan öğretmenlerin ve kurumsal anlaşması olan kurumların çalışanlarının kendi çocukları için ilan edilen eğitim ve öğretim ücreti üzerinden %20 indirim uygulanır.

Kardeş indirimi %10 olarak her çocuk için ayrı ayrı uygulanır.

Üçüncü kardeş ve sonrası için indirim oranı %15’tir.

Taksitli yapılacak ödemelerde vade farkı hesap edilerek ücretlendirme yapılır.

Bilgi ve Başvuru Formu

Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark, yarınlarımız için sorumluluk aldı. Değişen dünyada istediğimiz ve arzu ettiğimiz sürdürülebilir gelecek için Eğitimin Yıldız Elementleri ile bugün kampüste. 111 yıllık derin akademik tecrübe çocuklarımız için esenlik hedefi ile harekete geçti.

YTÜ Okulları, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi’nde anaokulu ve ilkokul öğrencilerine kapılarını açtı. Çocuk olmanın tadına varılacak kampüs yaşamı; anasınıfından İngilizce programı ve deneyim odaklı yaklaşımı ile güçlü bir akademik içerik ve teknolojik okur yazarlık kazandırıyor.

Aday öğrenci başvurularınız için iletişime geçin, sizin de yıldızınız parlasın.

Aday Veli Bilgileri

Aday Öğrenci Bilgileri

YTÜ OKULLARI ADAY VELİ AYDINLATMA METNİ

YTÜ Okulları olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyoruz. Bu sebeple kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla burada anlatmaya çalışıyoruz. Verilerin idari ve teknik güvenliğinden sorumlu olarak yükümlülüklerimizi net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”)10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin, bu verileri kullanan veri sorumlusu tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veri sorumlusu yani YTÜ Okulları olarak biz de bu kişilerin bilgilendirildiğini ispat etmek durumundayız. 

Kimlik verisi olarak adınız ve soyadınız, velisi olduğunuz öğrencinin adı soyadı, sadece ay ve yıl belirtilmek suretiyle doğum tarihi, iletişim verisi olarak cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz ayrıca diğer bilgiler olarak velisi bulunduğunuz öğrenciyi kaydettirmek istediğiniz okul, öğretim yılı, başvurulan sınıf, randevu tarihiniz, öğrenci ile ilgili tutulan notlar, e-posta yolu ile başvurmuş olmanız durumunda e-posta içerik bilginiz kullanılan kişisel bilgilerdir. 

Paylaşılan üçüncü kişilere ait kişisel verilerle ilgili, kişisel veri sahibine konuya ilişkin gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul etmektesiniz. İleride sizden talep edileceğini düşünerek formda talep edilmeyen bilgileri bizlerle paylaşmamanızı önemle belirtiriz. 

YTÜ Okulları olarak kişisel verilerinizi, web sayfamız üzerinden doldurduğunuz bilgi ve başvuru formu, telefon, e-posta veya yaptığımız görüşmeler yoluyla ile elde edebiliyoruz. Kişisel verileriniz bu süreçlerde dijital ya da dijital olmayan yollarla toplanıyor.

Bu bilgilere gerekli sözleşmeleri hazırlayabilmek, uygulayabilmek, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyuyoruz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Kayıt süreçlerine ilişkin geri dönüşlerin tarafınıza sağlanması, sizin ve velisi olduğunuz öğrencinin belirlenebilmesi, velisi olduğunuz öğrencinin sınıf seviyesinin belirlenmesi, öğrencinin okul kültürüne uygunluğunun değerlendirilmesi,  kayıt süreçlerinin planlanması, veli görüşmelerimizin planlanması ve takibi. Burada belirttiğimiz süreçler dışında verileriniz kesinlikle kullanılmamaktadır. 

Kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz; iş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve vergi danışmanlarına, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize aktarılabilmektedir. 

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. 

Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz. Belirtilen haklarınız kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

YTÜ Okulları