>

Kariyer

young teacher

 

YTÜ Okulları akademik ve idari tüm personelinin de esenliğini hedefleyen, birlikte öğrenme bakış açısıyla sürekli ilerleme gayretinde bir kurumdur. Gerek akademik gerekse idari pozisyonlardaki tüm çalışanların profesyonel gelişimlerini önemser, kurum içinde ve dışında organizasyonlarla bu amaca uygun planlamalar yapar. Bu sebeple öğrenmeye açık, iletişimde başarılı, bağımsız davranabilen ve aynı zamanda takımın gerçek bir parçası olabilecek herkese kapıları açıktır.

Tüm gayretin merkezinde çocuklar yer aldığından okulumuzda Uluslararası Çocuk Koruma Standartları titizlikle uygulanır ve çalışanlardan aynı hassasiyet beklenir.

Öğretmenlik başvuruları için alan mezuniyeti, geçerli öğretmenlik belgesi ve resmi atama koşullarının sağlanması esastır. Yüksek lisans ve doktora gibi ileri eğitimler alınmış olması, uluslararası tecrübe, İngilizce bilinmesi ve eğitimde teknolojik okuryazarlık tercih sebebidir.

YTÜ Okulları kariyer süreçleri İnsan Kaynakları birimi tarafından gerçekleştirilen ilk mülakatla başlayarak, okul müdürü, akademik müdür yardımcısı ve bölüm başkanının katılımı ile yapılan akademik mülakat ile devam eder. Akademik heyet ihtiyaç görürse örnek ders planı hazırlanmasını isteyebilir, ders anlatımı simülasyonu talep edebilir veya bir motivasyon mektubu talep edebilir.

Başvurular okulumuzun LinkedIn profilinden yapılan iş ilanları üzerinden veya web sayfamızdan kabul edilir.

Okulumuza göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ederiz.

Kariyer Olanakları

Müdür Yardımcısı

İŞ TANIMI

Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak hızla değişen dünyada öğrencilerinin toplumların sürdürülebilir esenliği için sorumluluk bilinci yüksek, iletişim becerileri güçlü, etik ve estetik bakış açısına sahip, akademik üretkenlikle geleceği tasarlayabilen bireyler olması amacıyla 112 yıllık köklü bir üniversitenin kültürüyle yola çıkan YTÜ Okulları Müdür Yardımcılarını arıyor.

YTÜ Okulları öğrencilerine sunmuş olduğu eğitim ortamları ile teknolojiyi ve inovasyonu öğrenmenin merkezine koyuyor ve daha iyi bir öğrenme için tüm alanlarda sürdürülebilirliği hedefliyor.

Sınıfları, atölyeleri ve içerisinde barındırdığı tüm mekanları ile öğrenci dostu olan YTÜ Okulları dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin verirken öğrencilerin lider konumda olmalarına olanak sağlıyor.

Bu okulda öğrenciler iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer kaşif, merak duygusuyla icat eden birer mucit, dünyanın ve insanlığın iyiliği için fikir üretebilen ve karar alabilen birer kahraman oluyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okulumuz ilkokul kademesinde görev almak isteyen Müdür Yardımcısı ile buluşmak için heyecanlıyız.

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 3-5 yıl deneyim sahibi,
 • Uluslararası Çocuk Koruma standartlarına hâkim,
 • İletişim becerisi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın,
 • Okulda tüm görevlilerle iş birliği yaparak eğitim yılı başlamadan akademik yılı planlamak ve düzenlemek.
 • Eğitim materyallerinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri almak.
 • İlgili makamlarca yazılı, basılı ya da elektronik ortamda yayımlanan kanun, yönetmelik, yönerge ve diğer emirlerin ilgililere duyurulmasını sağlamak.
 • Mevzuatın uygulanması ile ilgili önlemleri almak.
 • Personelin disiplin ve sicili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Okul akademik başarısının sürdürülebilirliğini sağlamak.
 • İlgili zümre ile okul ders ve müfredat materyallerinin seçimini yapmak.
 • İl/İlçe Milli Eğitim ile ilişkileri yürütmek.
 • Belediye, il sağlık gibi resmi kurumlara taleplerimizi iletmek ve taleplerin dosya takibini yapmak.
 • Kurumun üye olması halinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil toplum örgütleri ile özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda kurumu temsil etmek
 • Eğitim personelinin çalışma izni işlemlerini ve çalışma izni uzatma onay tekliflerini kontrol etmek
 • Eğitim-öğretim yılı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak, etkinlikleri planlamak, personel arasındaki görev paylaşımını yapmak, ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri almak
 • Resmi yönetmelikleri uygulamak ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatların verdiği diğer görevleri yapmak.
 • Öğretmenlerce tutulan çocuk gelişim kayıtlarını izlemek.
 • Özel okullarda öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmi veya özel öğretim kurumlarında en az dört yıl asıl görevli olarak çalışmış
 • Eğitim fakültesi ya da dengi kurumlardan mezun olmuş, eğitim fakültesinden mezun değilse pedagojik formasyona sahip, tercihen yüksek lisans sahibi
 • Akıcı İngilizce konuşabilen
 • MEB tarafınca yöneticilik yapmasında herhangi bir engel olmayan
 • Gerekli mevzuata hâkim
 • Okul tanıtım stratejileri alanında tecrübeli
 • Dijital ve matbu müfredat geliştirme ve eğitim materyalleri oluşturma alanında tecrübeli
 • Öğretmen yetiştirme programlarında liderlik yapabilen
 • Güçlü iletişim becerisi olan
 • Eğitim teknik ve teknolojilerini kullanabilen
 • Problem çözme, güçlü koordinasyon ve organizasyon becerisi olan
 • Gelişimi hedefleyen, yeniliklere açık, vizyon sahibi

*Erkek adaylarımız için askerlik görevlerini tamamlamış olmaları önemlidir. 

Tecrübe: En az 3-5 yıl

Mezuniyet: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun),Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)

Yabancı Dil: İngilizce(C1-C2)

Başlangıç Tarihi: Mart 2023

Okul Öncesi Sınıf Öğretmeni

İŞ TANIMI

Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak hızla değişen dünyada öğrencilerinin toplumların sürdürülebilir esenliği için sorumluluk bilinci yüksek, iletişim becerileri güçlü, etik ve estetik bakış açısına sahip, akademik üretkenlikle geleceği tasarlayabilen bireyler olması amacıyla 112 yıllık köklü bir üniversitenin kültürüyle yola çıkan YTÜ Okulları yeni öğretmenlerini arıyor.

YTÜ Okulları öğrencilerine sunmuş olduğu eğitim ortamları ile teknolojiyi ve inovasyonu öğrenmenin merkezine koyuyor ve daha iyi bir öğrenme için tüm alanlarda sürdürülebilirliği hedefliyor.

Sınıfları, atölyeleri ve içerisinde barındırdığı tüm mekanları ile öğrenci dostu olan YTÜ Okulları dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin verirken öğrencilerin lider konumda olmalarına olanak sağlıyor.

Bu okulda öğrenciler iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer kaşif, merak duygusuyla icat eden birer mucit, dünyanın ve insanlığın iyiliği için fikir üretebilen ve karar alabilen birer kahraman oluyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okulumuz anasınıfı kademesinde görev almak isteyen okul öncesi öğretmenlerimizle buluşmak için heyecanlıyız.

 

 • Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 3-5 yıl deneyim sahibi,
 • Uluslararası Çocuk Koruma standartlarına hâkim,
 • IB Programları ile ilgili eğitim ve deneyimi olan,
 • Okul öncesi kademelerinde deneyim sahibi,
 • Öğrenci, öğretmen ve okul toplumu için profesyonel gelişim ortamları oluşturabilen,
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gündemi takip eden, araştırmacı,
 • İletişim becerisi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın, proje odaklı,
 • Öğrenme ve öğretme motivasyonu yüksek ve öz güven sahibi,
 • Materyal üretiminde hevesli, eğitimde teknoloji kullanımında uzman,

*Erkek adaylarımız için askerlik görevlerini tamamlamış olmaları önemlidir. 

Tecrübe: En az 3-5 yıl

Mezuniyet: Okul Öncesi Öğretmenliği

Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)

Yabancı Dil: İngilizce( İleri Düzeyde)

Başlangıç Tarihi: Eylül 2023

Okul Öncesi İngilizce Öğretmeni (Native)

İŞ TANIMI

Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak hızla değişen dünyada öğrencilerinin toplumların sürdürülebilir esenliği için sorumluluk bilinci yüksek, iletişim becerileri güçlü, etik ve estetik bakış açısına sahip, akademik üretkenlikle geleceği tasarlayabilen bireyler olması amacıyla 112 yıllık köklü bir üniversitenin kültürüyle yola çıkan YTÜ Okulları yeni öğretmenlerini arıyor.

YTÜ Okulları öğrencilerine sunmuş olduğu eğitim ortamları ile teknolojiyi ve inovasyonu öğrenmenin merkezine koyuyor ve daha iyi bir öğrenme için tüm alanlarda sürdürülebilirliği hedefliyor.

Sınıfları, atölyeleri ve içerisinde barındırdığı tüm mekanları ile öğrenci dostu olan YTÜ Okulları dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin verirken öğrencilerin lider konumda olmalarına olanak sağlıyor.

Bu okulda öğrenciler iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer kaşif, merak duygusuyla icat eden birer mucit, dünyanın ve insanlığın iyiliği için fikir üretebilen ve karar alabilen birer kahraman oluyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okulumuz anasınıfı kademesinde görev almak isteyen İngilizce öğretmenlerimizle buluşmak için heyecanlıyız.

 

 • Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği/ İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 3-5 yıl deneyim sahibi,
 • Uluslararası Çocuk Koruma standartlarına hâkim,
 • IB Programları ile ilgili eğitim ve deneyimi olan,
 • Okul öncesi kademelerinde (Native olarak)İngilizce öğretmenliği deneyim sahibi,
 • Öğrenci, öğretmen ve okul toplumu için profesyonel gelişim ortamları oluşturabilen,
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gündemi takip eden, araştırmacı,
 • İletişim becerisi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın, proje odaklı,
 • Öğrenme ve öğretme motivasyonu yüksek ve öz güven sahibi,
 • Materyal üretiminde hevesli, eğitimde teknoloji kullanımında uzman,

*Erkek adaylarımız için askerlik görevlerini tamamlamış olmaları önemlidir.

Tecrübe: En az 3-5 yıl

Mezuniyet: İngilizce Öğretmenliği

Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)

Yabancı Dil: İngilizce(Native)

Başlangıç Tarihi: Eylül 2023

Anaokulu İngilizce Öğretmeni

İŞ TANIMI

Geleceği iyilikle deneyimleme imkânı sunacak öğrenme ortamları oluşturan bir özel okul öğretmenlerini arıyor.

Geleceği şekillendirecek cesarete sahip, girişimci ve proaktif bir nesil yetişmesine uygun ortamı sağlayacak bir okul yapısı sunar. Öğrenciler, okulla tanışma anından itibaren çoğumuzun gelecek diye baktığı teknolojiyi ve inovasyonu anlamaya hatta bunu daha ileri taşıyacak donanımı ve motivasyonu geliştirmeye başlarlar. Buna bağlı olarak öğrenme sorumluluklarını alırlar. Daha iyi bir dünya için kişisel özgünlüğü ve bağımsızlığı ile takımın parçası olduğunu bilen öğrenciler tüm alanlarda sürdürülebilirlik içindedir ve elbette süreçlerin aktif birer lideridir. Okul gerçektir, yapay mekanlardan oluşmaz. Sınıflar, atölyeler ve tüm mekanlar öğrenci dostu, dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin veren aynı zamanda bireyselleştirilebilen bir anlayış içinde kurgulanmıştır. Her mekânın kendisi değişime ayak uydurabilecek bir dinamizm ve modüler esneklik içindedir. Hayal gücünü kışkırtan materyal, doğa ile uyumludur. İç ve dış mekân bütünlüğü yaşadığımız dünyayı da bir bütün olarak algılamaya destek olur.

Bu okulda çocuklar doğadaki dönüşüme iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer keşifçi, ilhamını kendinden alan birer meraklı, dünyanın ve insanın iyiliği için işleyen zihinlere sahip birer otonom yani kendi kendini idare edebilen kahramandır.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı hazırlık çalışmalarında ve okula kabul süreçlerinde ilkokul kademesinde görev almak isteyen İngilizce öğretmenlerimizle buluşmak için heyecanlıyız.

 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 3-5 yıl deneyim sahibi,
 • Uluslararası Çocuk Koruma standartlarına hâkim,
 • Okul öncesi kademesinde deneyim sahibi,
 • Öğrenci, öğretmen ve okul toplumu için profesyonel gelişim ortamları oluşturabilen,
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gündemi takip eden, araştırmacı,
 • İletişim becerisi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın, proje odaklı,
 • Öğrenme ve öğretme motivasyonu yüksek ve öz güven sahibi,
 • Materyal üretiminde hevesli, eğitimde teknoloji kullanımında uzman,
 • Erkek adaylarımız için askerlik görevini tamamlamış olmaları önemlidir.  
Sınıf Öğretmeni

İŞ TANIMI

Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak hızla değişen dünyada öğrencilerinin toplumların sürdürülebilir esenliği için sorumluluk bilinci yüksek, iletişim becerileri güçlü, etik ve estetik bakış açısına sahip, akademik üretkenlikle geleceği tasarlayabilen bireyler olması amacıyla 112 yıllık köklü bir üniversitenin kültürüyle yola çıkan YTÜ Okulları yeni öğretmenlerini arıyor.

YTÜ Okulları öğrencilerine sunmuş olduğu eğitim ortamları ile teknolojiyi ve inovasyonu öğrenmenin merkezine koyuyor ve daha iyi bir öğrenme için tüm alanlarda sürdürülebilirliği hedefliyor.

Sınıfları, atölyeleri ve içerisinde barındırdığı tüm mekanları ile öğrenci dostu olan YTÜ Okulları dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin verirken öğrencilerin lider konumda olmalarına olanak sağlıyor.

Bu okulda öğrenciler iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer kaşif, merak duygusuyla icat eden birer mucit, dünyanın ve insanlığın iyiliği için fikir üretebilen ve karar alabilen birer kahraman oluyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okulumuz ilkokul kademesinde görev almak isteyen sınıf öğretmenlerimizle buluşmak için heyecanlıyız.

 

 • Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 3-5 yıl deneyim sahibi,
 • Uluslararası Çocuk Koruma standartlarına hâkim,
 • IB Programları ile ilgili eğitim ve deneyimi olan,
 • İlkokul kademelerinde deneyim sahibi,
 • Öğrenci, öğretmen ve okul toplumu için profesyonel gelişim ortamları oluşturabilen,
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gündemi takip eden, araştırmacı,
 • İletişim becerisi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın, proje odaklı,
 • Öğrenme ve öğretme motivasyonu yüksek ve öz güven sahibi,
 • Materyal üretiminde hevesli, eğitimde teknoloji kullanımında uzman,

*Erkek adaylarımız için askerlik görevlerini tamamlamış olmaları önemlidir.  

Tecrübe: En az 3-5 yıl

Mezuniyet: Sınıf Öğretmenliği

Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)

Yabancı Dil: İngilizce( Gelişmiş Düzeyde)

Başlangıç Tarihi: Eylül 2023

İlkokul İngilizce Öğretmeni (Native)

İŞ TANIMI

Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak hızla değişen dünyada öğrencilerinin toplumların sürdürülebilir esenliği için sorumluluk bilinci yüksek, iletişim becerileri güçlü, etik ve estetik bakış açısına sahip, akademik üretkenlikle geleceği tasarlayabilen bireyler olması amacıyla 112 yıllık köklü bir üniversitenin kültürüyle yola çıkan YTÜ Okulları yeni öğretmenlerini arıyor.

YTÜ Okulları öğrencilerine sunmuş olduğu eğitim ortamları ile teknolojiyi ve inovasyonu öğrenmenin merkezine koyuyor ve daha iyi bir öğrenme için tüm alanlarda sürdürülebilirliği hedefliyor.

Sınıfları, atölyeleri ve içerisinde barındırdığı tüm mekanları ile öğrenci dostu olan YTÜ Okulları dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin verirken öğrencilerin lider konumda olmalarına olanak sağlıyor.

Bu okulda öğrenciler iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer kaşif, merak duygusuyla icat eden birer mucit, dünyanın ve insanlığın iyiliği için fikir üretebilen ve karar alabilen birer kahraman oluyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okulumuz ilkokul kademesinde görev almak isteyen İngilizce öğretmenlerimizle buluşmak için heyecanlıyız.

 

 • Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden mezun,
 • Alanında en az 3-5 yıl deneyim sahibi,
 • Uluslararası Çocuk Koruma standartlarına hâkim,
 • IB Programları ile ilgili eğitim ve deneyimi olan,
 • İlkokul kademelerinde deneyim sahibi,
 • Öğrenci, öğretmen ve okul toplumu için profesyonel gelişim ortamları oluşturabilen,
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gündemi takip eden, araştırmacı,
 • İletişim becerisi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın, proje odaklı,
 • Öğrenme ve öğretme motivasyonu yüksek ve öz güven sahibi,
 • Materyal üretiminde hevesli, eğitimde teknoloji kullanımında uzman,

*Erkek adaylarımız için askerlik görevlerini tamamlamış olmaları önemlidir. 

Tecrübe: En az 3-5 yıl

Mezuniyet: İngilizce Öğretmenliği

Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)

Yabancı Dil: İngilizce(Native)

Başlangıç Tarihi: Eylül 2023

İlkokul İngilizce Öğretmeni

İŞ TANIMI

Çevresel, ekonomik ve sosyal olarak hızla değişen dünyada öğrencilerinin toplumların sürdürülebilir esenliği için sorumluluk bilinci yüksek, iletişim becerileri güçlü, etik ve estetik bakış açısına sahip, akademik üretkenlikle geleceği tasarlayabilen bireyler olması amacıyla 112 yıllık köklü bir üniversitenin kültürüyle yola çıkan YTÜ Okulları yeni öğretmenlerini arıyor.

YTÜ Okulları öğrencilerine sunmuş olduğu eğitim ortamları ile teknolojiyi ve inovasyonu öğrenmenin merkezine koyuyor ve daha iyi bir öğrenme için tüm alanlarda sürdürülebilirliği hedefliyor.

Sınıfları, atölyeleri ve içerisinde barındırdığı tüm mekanları ile öğrenci dostu olan YTÜ Okulları dokunmaya, keşfetmeye ve deneyimlemeye izin verirken öğrencilerin lider konumda olmalarına olanak sağlıyor.

Bu okulda öğrenciler iyi birer gözlemci, doğanın bir parçası olduğunu bilen heyecanlı birer kaşif, merak duygusuyla icat eden birer mucit, dünyanın ve insanlığın iyiliği için fikir üretebilen ve karar alabilen birer kahraman oluyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okulumuz ilkokul kademesinde görev almak isteyen İngilizce öğretmenlerimizle buluşmak için heyecanlıyız.

 • Üniversitelerin Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu,
 • Alanında en az 3-5 yıl deneyim sahibi,
 • Uluslararası Çocuk Koruma standartlarına hâkim,
 • IB Programları ile ilgili eğitim ve deneyimi olan,
 • İlkokul kademesinde deneyim sahibi,
 • Öğrenci, öğretmen ve okul toplumu için profesyonel gelişim ortamları oluşturabilen,
 • Alanındaki ulusal ve uluslararası gündemi takip eden, araştırmacı,
 • İletişim becerisi kuvvetli ve takım çalışmasına yatkın, proje odaklı,
 • Öğrenme ve öğretme motivasyonu yüksek ve öz güven sahibi,
 • Materyal üretiminde hevesli, eğitimde teknoloji kullanımında uzman,

*Erkek adaylarımız için askerlik görevini tamamlamış olmaları önemlidir.  

Tecrübe: En az 3-5 yıl

Mezuniyet: İngilizce Öğretmenliği

Eğitim Seviyesi: Üniversite (Mezun), Yüksek Lisans (Öğrenci), Yüksek Lisans (Mezun), Doktora (Öğrenci), Doktora (Mezun)

Yabancı Dil: İngilizce (İleri Düzey)

Başlangıç Tarihi: Eylül 2023

Başvuru ve CV Yükleme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu KVKK 10. maddesine uygun şekilde düzenlenmiş Aydınlatma Metni’nde, YTÜ Okulları Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi (“YTÜ Okulları“) olarak işe alım başvuru, teklif ve benzeri aşamalarında başvuru sahibi tarafından verilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve veri sahibinin haklarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 
1.    TANIMLAR:
 
1.1. Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan, izin verilen konuda muhataba izin ve yetkiler sağlayan rıza,
1.2. Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,
1.3. Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
1.4. KVK Kanunu: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
1.5. KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu,
1.6. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
1.7. İlgili Şirketler: Dolaylı ya da doğrudan YTÜ Okulları ile aynı gerçek kişilerin ya da aynı özel hukuk tüzel kişilerin hâkimiyeti olan ve/veya YTÜ Okullarının dolaylı ya da doğrudan hâkimiyetinde olan özel hukuk tüzel kişilikleri, grup şirketleri, bağlı ortaklıkları ve/veya iştirakleri olarak ifade edilecektir. İşbu aydınlatma metni kapsamında kişisel veri paylaşılabilecek ilgili şirketler (ve kuruluşlar), bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıda listelenmiştir:
 
Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark Anonim Şirketi
Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı
 
2.    Veri Sorumlusu ve Veri Sorumlusu Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca VERİ İŞLEYEN, Çiftehavuzlar Mahallesi, Eski Londra Asfaltı Cad., İdari Bina, Blok No: 151/1L İç Kapı No:1 Esenler/İstanbul adresinde mukim YTÜ Okullarıdır. YTÜ Okulları, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında yetki, görev ve yükümlülüklerin ifası/yürütülmesi, başvuruların yanıtlanması ve sair düzenlemelerin takibi ile sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi hususunda bir TEMSİLCİ atayabilir.
 
YTÜ Okulları, veri sorumlusu olarak Türkiye’ de yerleşik olan ve/veya bu konuda başvuruda bulunan bilumum gerçek ve/veya tüzel kişilerin sahipleri, yetkilileri ve çalışanlarının Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Mesleki Deneyim, Özlük ve sair kişisel verilerini işlemektedir.
 
3.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler dâhil olmak üzere; işe alım başvuru ile ilgili süreçlerin işletilmesi, başvuranın vermiş olduğu bilgiler ve sunumları doğrultusunda değerlendirme yapılabilmesi, tüm mülakat süreçlerinin yürütülmesi, bu doğrultuda Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ilgili sair mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılması gereken bildirim ve yasal süreçlerin yürütülmesi amacıyla ve çalışmalar ile ilgili süreçte yaratılan dokümanlar ve kurumlar tarafından oluşturularak YTÜ Okulları belge/veri teslimi, başvuru sırasında herhangi bir şekilde oluşturulan veriler/belgeler yanında kullanılan YTÜ Okullarına ait cihazların (bilgisayar, tablet, cep telefonu vb.), taşıtların, tanımlayıcı kartların, tanımlanmış parmak izinin ve benzerinin kullanılması neticesinde oluşan veriler ile YTÜ Okulları tarafından ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülükleri kapsamında sunmuş olduğu her türlü hizmetin sunulması ve YTÜ Okullarına sunulacak olan hizmet dolayısıyla ortaya çıkan verilerin, yine standart YTÜ Okulları iş ve işlemlerinin yürütülmesi işlemlerinin neticesinde, veri işleme politikası kapsamında kaydedilmesi, dosyalanması, farklı verilerin işlenmesi yöntemleri ile sair surette yasal mevzuat dairesinde izin verilmiş, otomatik ve otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilmekte, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Yönetmelikler ve ilgili mevzuat dairesinde, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.
 
Bunun yanında, YTÜ Okulları, kişisel verilerinizi Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ilgili sair mevzuat çerçevesinde tanımlanmış yükümlülükleri yerine getirebilmek üzere ilgili Bakanlıklar (Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi), Kamu Kurumlarıyla ve anlaşmazlık durumlarında Mahkemeler ile paylaşmaktadır.
 
4.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

YTÜ Okulları tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanarak işlenen kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, YTÜ Okulları ana sözleşmesinde belirtilen amaçlar ile mesleki ve ticari faaliyetlerinin hukuka uygun ve verimli şekilde gerçekleştirilmesi/yürütülmesi amacı yanında;
 
·    Başvuru havuzlarının oluşturulması ve potansiyel değerlendirmesi,
·    Başvuru, ön değerlendirme, görüşme, mülakat, nihai değerlendirme hususlarındaki sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi,
·    Başvuruları aracılığıyla toplanan kişisel verilerin saklama süreleriyle sınırlı kalmak üzere, ihtiyaçlar doğrultusunda başvuru yapan adaylar üzerinden, tekrardan işe alım yapılması halinde mevcut kaynaklardan, önceki başvurulardan yararlanılması,
·    Yapılan değerlendirme sonucu uygun pozisyonun değerlendirilmesi,
·    YTÜ Okullarına başvuran ile bir çalışma yürütmek istemesi, başvuranın çalışmalarına ihtiyaç duyması, işe alım yapılması ve sair konularda yapılacak alımlar,
·    Kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen yasal zorunluluklar kapsamındaki iş ve işlemler için,
·    İletişim için; adres, cep telefon numarası, e-posta adresi, bir yakın iletişim bilgileri ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, gerekli bilgilendirmeleri, acil ulaşım gereken hallerde kullanmak,
·    Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
·    Şirket kuruluş ve faaliyet amaçlarının gerçekleştirilmesi için iş ilişkisi kurmak veya karşılıklı hizmet anlaşması sağlamak,
·    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
·    Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
·    İnsan kaynakları ile ilgili hususların sağlıklı yürütülebilmesi ve benzeri iş başvurularında yararlanılması adına YTÜ Okulları ve İlgili Şirket’ler ile Özel Nitelikli Kişisel Veriler hariç olacak şekilde paylaşma,
·    YTÜ Okullarının ticari, mesleki ve idari faaliyetleri kapsamında iletişim kurulması/ bilgilendirme yapılması amacı ile,
·    Açık onay verilmesi durumunda açık onayda ayrıca belirtilecek sair hususlar,

Amaçları ile Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ilgili sair mevzuat çerçevesinde Açık Rıza konuları kapsamında işlenebilecek, Vergi Mevzuatı kapsamında, ilgili verinin oluşma tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl ve iş sözleşmesi kapsamında sözleşmeye bağlı elde edilen veriler ile ilgili, iş ilişkisinin sona erme tarihinden itibaren 10 (on) yıl süre ile en az olmak üzere, Açık Rıza Beyanı var ise bu rıza beyanı gereği izin verilen sürelerde saklanabilecek ve bu kapsamda YTÜ Okulları tarafından hizmet alınan üçüncü kişiler, açık rıza beyanında detayları verilen ilgili şirketleri, YTÜ Okulları iş ortakları, iş birliği içerisinde olduğu kurum kuruluş ve şirketler, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler, Açık Rıza bulunmaması durumunda, yasal zorunluluklar ve KVK Kanunu 5., 6. maddesi ve devamı uyarınca izin verilen haller dışında işlenmeyecek ve saklanmayacaktır.
 
5.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; YTÜ Okulları ya da atanmış ise Veri Sorumlusu Temsilcilerine başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda yer alan hususlarda mevcut haklarınızı (Başta KVK Kanunu 5. ile 6. maddeleri ve ilgili düzenlemeleri yanında sair yasal mevzuat dairesinde veri işlenmesi hususundaki düzenleme ve haklar dairesinde) kullanabilirsiniz.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, Bilgi ve başvuru taleplerinizi [email protected] adresine e-posta, doğrudan YTÜ Okulları, YTÜ Okulları Kariyer Merkezimize verilecek yazılı dilekçe ile gönderebilirsiniz.
 
6.    Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvuruya en fazla 30 gün içerisinde cevap verilecek olup, talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben 30 (otuz) gün ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak mevzuat gereği başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.
Kişisel Verileriniz Hususunda açık onay ve yasal mevzuat dışında kişisel verilerin korunması ve mevzuat dışı kullanılmaması hususunda gerekli özen, dikkat gösterilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.